Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów statystyka.jpg oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Artykuły

Hubertus

Pakosławski hipodrom zgromadził wielu miłośników koni

świętujących tradycyjnego Hubertusa.

Czytaj więcej...

Biblioteka w Chojnie

FILIA BIBLIOTECZNA W CHOJNIE

ADRES

Filia Biblioteczna w Chojnie

Chojno 6a

63-921 Chojno

tel. 65 547 82 09

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek            9ºº - 15ºº

Wtorek                  9ºº - 17ºº

Środa                     9ºº - 15ºº 

Czwartek               NIECZYNNE  

Piątek                     900 - 1700

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym zadaniem Filii Bibliotecznej w Chojnie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Oprócz wypożyczania książek i czasopism w Filii Bibliotecznej prowadzona jest także działalność kulturalno - oświatowa, poprzez organizowanie wycieczek i spotkań z dziećmi z przedszkola, lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz spotkań autorskich i teatrzyków dla dzieci. Filia Biblioteczna organizuje także wystawy lokalnych artystów - amatorów oraz wystawy tematyczne i okolicznościowe.

Każdego roku Filię Biblioteczną w Chojnie odwiedza około 5 tysięcy osób, wypożyczając ponad 10 tysięcy książek. Obecnie księgozbiór filii liczy około 17.600 woluminów. Rocznie filia rejestruje ponad 500 czytelników.

W Filii Bibliotecznej w Chojnie istnieje również możliwość skorzystania z nieodpłatnego dostępu do Internetu (w godzinach otwarcia biblioteki). Działalność ta finansowana jest przez Fundację Orange w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek".

AKTUALNOŚCI

Od 17 listopada 2011roku w Filii Bibliotecznej w Chojnie można oglądać wystawę prac malarskich p. Mirosława Bąkowskiego pt. "W kwiecie".

 

 

epuap

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line

na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne

jest posiadanie konta użytkownika na platformie Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://www.epuap.gov.pl/)

Konto jest bezpłatne.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF,XLS,CSV,TXT,GIF, TIF, BMP, JPG,PDF,ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Gminna Biblioteka w Pakosławiu

 

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAKOSŁAWIU

ADRES

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu

 ul. Kolejowa 4

63 - 920 Pakosław

tel. 65 547 84 78

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek            800 - 1600

Wtorek                   800 - 1600

Środa                     900 - 17ºº

Czwartek                NIECZYNNE

Piątek                    900  - 1700

INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechniania wiedzy oraz wspomagania rozwoju edukacji i kultury na terenie Gminy Pakosław. Obok statutowych zadań, do których należy gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism, biblioteka organizuje również m. in. wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy. W skład struktury organizacyjnej GBP w Pakosławiu wchodzi Filia Biblioteczna w Chojnie.

ZBIOTY BIBLIOTECZNE

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu to około 16.600 książek - w siedzibie biblioteki i około 17.600 książek w Filii Bibliotecznej w Chojnie. Każdego roku księgozbiór wzbogacany jest o nowości wydawnicze. Obok beletrystyki oraz literatury dla dzieci i młodzieży można u nas znależć książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Placówka posiada elektroniczną bazę danych. Ponadto biblioteka systematycznie gromadzi wszelkie dokumenty dotyczące regionu, są to : książki i broszury, fotografie i foldery, wycinki prasowe.

AKTUALNOŚCI

 "W KWIECIE..."  - Wystawa fotografii Kajetana Wiśniewskiego

Czy istnieje kwiat bez koloru? Czy sąsiedztwo przedmiotów, barw wpływa na odbiór rozpoznawanego bukietu? Cz fotografia wprowadza nas w świat zapachów? ...

Od 10 listopada 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakoslawiu można podziwiać wystawę Kajetana Wiśniewskiego pt. "W kwiecie...". Kim jest artysta?


HISTORIA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1949 roku w Chojnie, na podstawie art. 5 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i o opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Biblioteka została zgłoszona do rejestracji przez zarządzajacego wowczas biblioteką nauczyciela - Eugeniusza Macieszonka. Akt rejestracyjny nosi datę 11 listopada 1949 roku. W wyniku zmian w podziale administracyjnym państwa w roku 1954 w miejsce niektorych gmin stworzono gromady. Wówczas biblioteka stała się Gromadzką Biblioteką Publiczną Pakosław z siedzibą w Chojnie.  W roku 1973 przeprowadzono kolejną reformę terenowych władz administracyjnych na wsi. Znaczną liczbę bibliotek gromadzkich przemieniono na filie bibliotek gminnych. Tak też się stało z Gromadzką Biblioteką Publiczną w Pakosławiu z siedzibą w Chojnie, została ona filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Miejska Górka. Od 1982 roku, wraz z ponownym utworzeniem Gminy Pakosław biblioteka otrzymała prawa biblioteki macierzystej i powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z siedzibą w Chojnie.

Dnia 4 maja 1998 roku powstaje druga biblioteka w Gminie Pakosław. Dotychczasowa Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z siedzibą w Chojnie zostaje przekształcona w Filię Biblioteczną, natomiast w Pakosławiu powstaje Gminna Biblioteka Publiczna, która ma swoją siedzibę na piętrze budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu.

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

1949 - 1950  Eugeniusz Macieszonek

1950 - 1953 Bogumiła Kruś

1953 - 1955 Janusz Kruś

1955 - 1985 Aleksandra Pernak/Świerkowska

1984 - 1990 Anna Gajowa/Węcłaś

1985 - nadal Halina Kozica/Kusz

1989 - nadal Elżbieta Hauza

2007 - nadal Agnieszka Jeziorska

 

Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki i korzystania ze zbiorów, a także na spotkania autorskie i inne imprezy przygotowane dla dzieci i dorosłych.

  

Sport

d

Szkoła Podstawowa w Sowach

Szkoła Podstawowa
w Sowach

Istnieje od około 1870 roku. Początkowo funkcjonowały dwa budynki szkolne. Budynek szkoły zamieniony został z kuźni dla dzieci polskich i od 1886 szkoła zbudowana dla dzieci niemieckich.
Po I wojnie światowej szkoła dla dzieci niemieckich została zlikwidowana i zamieniona na szkołę polską. Pierwszym nauczycielem był p. Leciejewski przepracował w Sowach 33 lata. Nauczycielem, który rozpoczął naukę w języku polskim byl Jan Brzozowki. Po nim posadę nauczycielki objęła Halina Woleniecowa, która przez kilka lat prowadziła formalną wojnę z ludnością Sów, jak i okolicznym nauczycielstwem. „Był to typ szlachcica pieniacza” odnotowano w kronice szkolnej. Za jej kierownictwa utworzono szkołę dwuklasową. Kolejnym kierownikiem szkoły zostal Julian Franciszek Papelbaum, który uczył w niej do chwili wybuchu wojny w 1939 r. Przez cały czas okupacji dzieci chodziły do szkoły w Białymkale lub Sworowie. Po okupacji w niemieckiej szkole uruchomił i uczył wychowanek – Tomasz Matysiak z Sów. W okresie powojennym szkołą kierowali : J.Fr. Papelbaum(Iv.1945-VII.1945), Michal Listny( 1945 – 1946) Fr. Demuth(IX.1946- pół roku do czasu aresztowania),Tomasz Matysiak do IX 1947, Józef Makowski IX.1947 –VIII.1974)Kierownik Józef Makowski wniósł duży wkład w rozwój oświaty w Sowach; dzięki jego inicjatywie pobudowano w latach 1948 – 1951 szkołę siedmioklasową, a w latach 1969 – 1973 nadbudowano piętro. Była to pierwsza na ziemi rawickiej szkoła pobudowana przez mieszkańców po II wojnie światowej. Od IX.1974 do VIII.1981 szkoła w Sowach była połączona ze szkołą w Pakosławiu z zbiorczą szkołę gminną. Ponowne rozdzielenie w samodzielne Szkoły Podstawowe nastąpiło od IX.1981 r. Od tego czasu funkcję dyrektora pełnła Pani Czesława Nowaczyk do VIII.2002. Obecnie funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Piechocka.

Statystyka

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów statystyka.jpg oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Tabela przedstawiająca liczbę mieszkańców

w poszczególnych sołectwach

{gallery}statystyka.jpg{/gallery}

Przedszkole Samorządowe w Pakosławiu

Przedszkole Samorządowe

w Pakosławiu

Przedszkole w Pakosławiu mieści się w budynku byłej pastorówki(1906) i ma doskonałe warunki do pracy. Budynek położony jest w pięknym parkowym otoczeniu. Pomieszczenia są estetyczne, kolorowe i przytulne. Przedszkole dysponuje placami zabaw, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci oraz gwarantują bezpośredni kontakt z przyrodą.
Przedszkole w Pakosławiu jest jednostką młodą, powstało w 1977r. w budynku w którym do 31 grudnia 1976 funkcjonował Urząd Gminy. 
Funkcję Dyrektora  od 1989 pełni Mariola Jankowska. Jej też podlega oddział przedszkolny w Sowach.
Przedszkole prowadzi kronikę, w której regularnie zamieszcza się wszystkie najważniejsze wydarzenia.
 

Stategie i plany

Strategie i plany

SP w Pakosławiu

Szkoła Podstawowa
w Pakosławiu. im.Marii Skłodowskiej - Curie

Powstała w latach 1840 - 41 której inicjatorem był hr. Józef Krzyżanowski; dziedzic Pakosławia. Była to Szkoła parafialna.
Szkoła dla dzieci polskich po wojnie została uruchomiona 6 marca 1945 r którą kierował Julian Łukowski. Nauka odbywała się w pałacu oraz w budynku przy ul. Dublińskiej. W roku 1952 założono Komitet Budowy Szkoły, którym kierował ówczesny kierownik Edmund Groblewicz. Szkołę Podstawową przy ul. Parkowej oddano do użytku w 1956r.W dniu 29.03.1976 roku nadano szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie.
W roku 1999 wprowadzona została reforma szkolna w wyniku której przestały istnieć szkoły ośmioklasowe, a wprowadzono sześcioklasowe,których kontynuacją są gimnazja.Od dnia 1.09.1999 roku szkoła w Pakosławiu stała się placówką sześcioklasową.
Obecnie funkcję dyrektora pełni Pani Dorota Maćkowiak. Szkoła ta poszukuje partnera szkolnego z Niemiec. www. szkoly.edu.pl-gim.pakoslaw

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

SP Chojno

Szkoła Podstawowa
w Chojnie

Szkoła Podstawowa w Chojnie do roku 1994 funkcjonuje w trzech budynkach ( dwa w Chojnie oraz w Golejewku).
Do roku 1974 funkcje kierownika pelni przez wiele lat Skoluda Tadeusz. W dniu 8 pazdziernika 1984 r. na specjalnym zwolanym zebraniu mieszkanców, w Sali Domu Kultury powolany zostal Społeczny Komitet Budowy Szkoly Podstawowej w Chojnie Na przewodniczacego komitetu wyłoniono sposród 21 czlonków p. Stefana Nieboraka. Historyczny moment wmurowania aktu erekcyjnego mial miejsce 27 kwietnia 1987 roku. W dniu 14 pazdziernika 1994 r. zostaje uroczyście przekazana do eksploatacji cześć nowo pobudowanej Szkoly Podstawowej w Chojnie. Do 5 nowych izb lekcyjnych przeprowadzone zostaly oddziały klas I – IV, które do czerwca 1994 r odbywaly zajęcia lekcyjne w Golejewku. Obecna Szkoła Podstawowa funkcjonuje jako sześcio klasowa w której funkcję dyrektora pełniła Pani Iwona Kuśnierek.
Od 1 września 2010 roku nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chojnie został Jarosław  Dróżniewicz.Do tej pory w tejże placówce pełnił funkcję  wicedyrektora.

Zalew

Zalew

Przedszkole Samorządowe w Chojnie

Przedszkole Samorządowe Chojnie


Dzieje przedszkola w Chojnie sięgają od 1935 roku, które początkowo funkcjonowało jako ochronka.
Ochronka przed wojną prowadzona była między innymi przez panią Zofię Stachowską z Chojna, która sama zajmowała się zajęciami i posiłkami. Przedszkole w Golejewku mieściło się w budynku parafialnym. Od 1 września 1999 r. przedszkole funkcjonuje w Chojnie w nowo pobudowanym budynku przy szkole Podstawowej. Funkcję dyrektora przedszkola pełni od roku 1 września 1999 pani Elżbieta Jędrzejak.
Tel.kontaktowy 065 5478 488

Gimnazjum w Pakosławiu

Gimnazjum

w Pakosławiu

Zgodnie z reformą ustroju szkolnego z dniem 1 września 1999 roku utworzone zostało Gminazjum Gminne w Pakosławiu, ale prze pierwszych 5 lat mieściło się w gmachu Szkoły Podstawowej w Chojnie.
Szkoła ta jest usytuowana wśród zieleni w miejscowym parku.Budynek ma nowoczesne rozwiązania, jest przestrzenny i bez barier architektonicznych.
Podstawowy cel przyświecający szkole, to wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Edukacja polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania, wdzrażania do samodzielności oraz przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Funkcję Dyrektora pełni Tadeusz Gospodarek - kontakt telefoniczny 065 547 85 02

Załatw sprawę w urzędzie

Załatw sprawę

Pomniki Przyrody
Pominki Przyrody


1. Aleja lipowa składająca się z 52 szt. drzew o obwodach 650-240 cm Park w Golejewku 160-obręb Golejewko Gmina Pakosław

2. Dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm i wysokości 25 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko"
sp. z o. o.

3. Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm i wysokości 25 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko"
sp. z o. o.

4. Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm i wysokości 30 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko"
sp. z o. o.

5. Dąb szypułkowy o obwodzie 395 cm i wysokości 30 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko"
sp. z o. o.

6. Dąb szypułkowy o obwodzie 435 cm i wysokości 30 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko"
sp. z o. o.

7. Cztery żywotniki olbrzymie o obwodach 180-200 cm i wysokości 20 m Park w Golejewku 240-obręb Golejewko Stadnina Koni "Golejewko" sp. z o. o.

8. Dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm i wysokości 19 m Park w Osieku 353-obręb Osiek Powiat Rawicki. Dom Pomocy Społecznej w Osieku

9. Dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm i wysokości 18 m Park w Osieku 353-obręb Osiek Powiat Rawicki. Dom Pomocy Społecznej w Osieku

10. Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm i wysokości 25 m Park w Pakosławiu 369/2-obręb Pakosław Gmina Pakosław

11. Buk pospolity o obwodzie 260 cm i wysokości 25 m Park w Pakosławiu 369/2-obręb Pakosław Gmina Pakosław

12. Miłorząb dwuklapowy o obwodzie 180 cm i wysokości 25 m Park w Pakosławiu 368-obręb Pakosław Gmina Pakosław

13. Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm i wysokości 25 m Białykał 368-obręb Pakosław Powiat Rawicki. Powiatowy Zarząd Dróg

Jednostki organizacyjne

Jednostki

Do pozostałych instytucji

 Urzędy, Instytucje, Zakłady

Lp. Nazwa instytucji Telefon
1 Apteka "Pod Wierzbą"  65 547 8389
2
3
4
5
6

Kościoły

Lp. Nazwa instytucji Telefon
1
2

Szkoły i Przedszkola

Lp. Nazwa instytucji Telefon
1
2
3
4
5
6

Sklepy spożywcze

 

Lp. Nazwa instytucji Telefon
1  65 547 8389
2
3
4
5
6

Kościoły

 

 

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny