Artykuły

DOROBEK GMINY W 2012 ROKU

Minęły już dwa lata od wyborów samorządowych. To najtrudniejsza Kadencja od lat.

Generalnie był to czas poszukiwania pieniędzy na niespotykana dotąd skalę, również nasza gmina znalazła się w czołówce samorządów, które pozyskały najwięcej środków unijnych i środków z innych źródeł.

W ciągu dwóch lat samorządy uczyły się oszczędzać, dużo bardziej niż w poprzednich kadencjach. Między innymi na oświacie, która do tej pory była dziedziną szczególnie chronioną.

Spadek wpływów z podatków, kryzys gospodarczy i dodatkowe zadania nałożone przez rząd na władze lokalne tak się dały we znaki gminom, że trzeba było ciąć wydatki. Po raz pierwszy samorządy gminne się zbuntowały i walczą o rekompensatę 8 mld złotych, które co roku tracą po decyzjach rządu.

Rok 2012 rozpoczął się 5 stycznia protestem „pieczątkowym” o listę leków refundowanych, o naciski koncernów farmaceutycznych, o „premie” dla lekarzy od koncernów. Nasza przychodnia zdrowia nie uczestniczyła w proteście. Natomiast w gminie od kwietnia zajmowaliśmy się protestem „społecznym” mieszkańców ulic Leśnej i Podgórze przeciwko budowie biogazowni w obrębie ulicy Leśnej w Pakosławiu.

 

JAKI 2012 ROK BYŁ DLA GMINY PAKOSŁAW?

Rok rozpoczął się silnymi mrozami, w granicach -20°C na przełomie stycznia / lutego, bez pokrywy śnieżnej na polach. Klęską roku 2012 były wymarznięte zboża, „żółte” wiosną, do zaorania. Rolnictwa poniosło wielkie straty, rekompensatą były obfite plony kukurydzy.

W roku 2012 pożegnaliśmy na zawsze: Adama Głowacza z Góreczek Wielkich – 74 lata, byłego sołtysa, Zenona Rzymyszkiewicza z Pakosławia – 62 lata, długoletniego pracownika GAZOMETU, Władysława Sikorskiego z Golejewka – 93 lata, zasłużonego, cenionego organistę parafii Czestram – Golejewko, Józefa Wawrzyniaka z Pakosławia – 99 lat, działacza Koła ZBOWiD, Kazimierza Wojtyczkę z Pakosławia – 66 lat, wzorowego strażaka, wieloletniego kierowcę w straży pożarnej i Spółdzielni Kółek Rolniczych. Znanych i lubianych z Pakosławia – Mariana Roszaka – 65 lat i Marka Mieczysława Sierpowskiego - 67 lat, Marię Wycisk z Pakosławia-  55 lat, po długotrwałej, obłożnej chorobie, Marię – Héléne Tourret – żonę mera Moult, wieloletnią przewodniczącą Towarzystwa Przyjaźni Moult – Pakosław – 72 lata, Rozalię Mańkowską z Pakosławia długoletnią sprzedawczynię w kiosku „Ruch” w Pakosławiu – 86 lat, Tadeusza Szkudlarka z Chojna – 66 lat, emerytowanego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, prezesa OSP w Chojnie, długoletniego sekretarza Zarządu Gminnego Straży.

Był to kolejny rok inwestycyjnego rozwoju z wykorzystaniem pomocy unijnej i wsparcia dodatkowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dzięki tym środkom i dużemu zaangażowaniu budżetu gminy (udział własny gminy) skanalizowano Białykał, pobudowano pierwszy odcinek drogi gminnej asfaltowej w Góreczkach Wielkich (Baranowo), zmodernizowano świetlice wiejskie w Chojnie, Zaorlu, Sworowie, Kubeczkach i Ostrobudkach, budowano chodniki w Pomocnie, Golejewku, Kubeczkach, Ostrobudkach, kolejny odcinek drogi z trelinki w Podborowie, urządzono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną w Osieku.

Był to rok budowy światłowodu szerokopasmowego dla Internetu o wielkiej pojemności, telefonii stacjonarnej i telewizji kablowej. Pakosław będzie jedną z pierwszych miejscowości wiejskich w Polsce włączonych do najnowocześniejszych sieci masowego przekazu i łączności światłowodowej.

W roku 2012 wyróżnieni zostaliśmy tytułem „Samorządowy Menedżer Regionu” w rankingu Filary Polskiej Gospodarki gazety ekonomicznej „Puls Biznesu”.

Kilka dni temu zostaliśmy laureatami konkursu „Przyjazna wieś” i odebraliśmy nagrodę za II miejsce w regionie za projekt „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu” (nagroda – kamera SONY z projektorem).

Wydarzeniem roku były obchody Jubileuszu 30 – Lecia Gminy Pakosław, zapoczątkowane Koncertem Noworocznym, turniejami sportowymi, imprezą rozrywkowo – taneczną nad „zalewem”, a zakończone uroczystością w dniu 7 października – mszą świętą w Kościele Parafialnym w Golejewku i uroczystą sesją w Ośrodku Kultury Chazackiej w Chojnie. Na 30 –Lecie Gminy wydrukowane zostało wydanie specjalne gazetki samorządowej „Pakosław i okolice” z rozliczeniem pracy samorządu gminnego za minione 30 lat.

Wizyty w naszej gminie złożyli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak podczas uroczystego oddania do użytku lodowiska „Łyżwinek”, posłowie: Małgorzata Adamczak, Wojciech Ziemniak, Łukasz Borowiak, Jan Dziedziczak, senator Marian Poślednik, burmistrz Jan Poloczek z Wisły, wójt Andrzej Grzeszczak z Rzgowa, wójt Sebastian Oszczęda z Paszowic, mer gminy Potigny Jean Marie Gasnier, starosta gminy Dobruszka (Czechy), wicemer Alain Karautret z Moult z mieszkańcami podczas odwiedzin w sierpniu br., delegacja samorządowców z Rydzyny i delegacja samorządowców z burmistrzem Jerzym Kulakiem z Gostynia.

Do Moult wyjechało 9 uczniów w ramach międzynarodowego projektu współpracy, do Moult na roczny staż – jako wolontariusz wyjechał Karol Grześkowiak z ul. Parkowej w Pakosławiu.

Kolejne wysokie wyniki egzaminu odnotowało pakosławskie Gimnazjum: przy średniej wojewódzkiej – 54,58 uzyskali wynik 53,42. Nad lepszym wynikiem popracować winny nasze szkoły podstawowe, gdyż przy średniej wojewódzkiej 21,98 wynik naszych szkół był następujący: Sowy 17,92, Chojno 18,4, Pakosław 20,64.

W VII Drużynowym i Indywidualnym Turnieju Strzeleckim o puchar Starosty Rawickiego gmina Pakosław zajęła pierwsze miejsce.

Kolejnym wydarzeniem roku dla mieszkańców gminy była dwudniowa transmisja telewizyjna „na żywo” pod nazwą „Weekend z TVS” zrealizowana przez TVS Katowice (6-8 lipca), w tym relacja telewizyjna z II Turnieju Wsi. Zwycięzcą zostały Góreczki Wielkie.

Popularnością cieszyły się imprezy rekreacyjno – sportowe nad „zalewem” organizowane przez powołany od 2 stycznia 2012r. Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod nazwą „Pakosławskie Lato nad Zalewem”.

Miejscem zmagań sportowych i ćwiczeń stały się, poza hala sportową, boiska „Orlik” w Pakosławiu, szkolny „Orlik” w Chojnie, boiska piłkarskie LZS – ów i strzelnica sportowa LOK.

Hitem  gminy Pakosław i powiatu rawickiego stało się  otwarte w dniu 30 stycznia 2012r. lodowisko „Łyżwinek”. Już 10 lutego odnotowano 1000 bilet sprzedaży użytkownikowi lodowiska (Karolina Paszek z Jutrosina), dzień później 1000 wypożyczenie łyżew (p. Kunysz z Dębna Polskiego), 11 lutego odnotowano też pierwszy wypadek – złamanie ręki łyżwiarki z Gniezna.

Klub sportowy „Parada” z zapałem organizował zawody konne w powożeniu, w skokach przez przeszkody, hubertusy i przejażdżki turystyczne.

Popularne stają się biegi długodystansowe – w Rawiczu wokół plant, w Pakosławiu wokół „zalewu” (dystans 2.800 metrów), podobnie rajdy przeprawowo – turystyczne samochodów terenowych rawickiej sekcji „FOR – FITER”.         

Były też porażki:

Do budżetu gminy w tym roku nie wpłynęło blisko 300.000 zł podatku od nieruchomości od upadłej Firmy „Majerowicz”, dla naszego budżetu jest to znaczne umniejszenie dochodów własnych. Luka finansowa w dochodach, powiększona o pozostałe pozycje w zaległościach podatkowych, zmusza budżet gminy do zaciągania pożyczek oraz wydawania obligacji na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.

Porażką 2012 roku była rezygnacja z budowy biogazowni rolniczej, przygotowanej przez inwestora zewnętrznego z Poznania z lokalizacją, najpierw w obrębie ulicy Rolniczej, następnie na ulicy Leśnej w Pakosławiu. Protest społeczny mieszkańców ulic Leśnej i Podgórze, także negatywne opinie SANEPIDU i Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nie pozwoliły na wydanie decyzji lokalizacyjnej biogazowni. Żałować należy rolników naszej gminy, zmuszeni będą wywozić nadmiar azotu rolniczego do instalacji w sąsiednich gminach.

Porażką było też, najpierw zaakceptowanie, a na następnej sesji odrzucenie przez radnych dotacji z programu Leader w kwocie 100.000 złotych na kontynuowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na „zalewie”. Jest jeszcze szansa na skorzystanie z dotacji, gdyż Urząd Marszałkowski zgodził się na podpisanie umowy warunkowej z wykorzystaniem dotacji w terminie do września 2014 roku.

Nie zapominaliśmy o promocji gminy. Prezentowaliśmy nasz dorobek na Targach Rolniczych i Produktów Regionalnych w Gołaszynie, Święcie Pierogów w Paszowicach, „Muchowskiej Kosie” w Męcince k. Jawora, Świętej Górze w Gostyniu.

Na Kaszuby do gminy Sierakowice k. Kartuz na występy na estradzie i warsztaty taneczne wyjechały „Chojnioki”, z koncertami do Budapesztu wyjechał chór parafialny „Czestram”.

Na wakacje nad morze wyjechały dzieci w ramach programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dzieci z rodzin zastępczych, półkolonie po raz kolejny organizowała Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, na obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brennie wyjechali młodzi strażacy.

Rok 2012 zapisał się kolejnymi nakładami

 

inwestycyjno – modernizacyjnymi w infrastrukturę gminy.

 

 1. KOMUNIKACJA

Przy udziale środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu i z budżetu gminy pobudowane zostało 852 mb drogi asfaltowej w Góreczkach Wielkich (Baranowo) – koszt  422.300 zł.

W Podborowie pobudowane zostało kolejne 150 mb drogi gminnej z trelinki – koszt 28.200 zł.

Chodniki budowane były w Golejewku, Golejewie, Kubeczkach, Sworowie, Ostrobudkach i Pomocnie (do położenia została kostka brukowa).

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA

Największe środki finansowe z budżetu gminy kierowane są od wielu lat na budowę kanalizacji sanitarnych, już ponad 90% mieszkańców gminy przyłączonych jest do instalacji sanitarnych.

W 2012 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Białymkale, zbudowano sieć wodociągową w Osieku i Chojnie (nowe osiedla mieszkaniowe).

W Ostrobudkach budowę chodnika poprzedziło wykonanie kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady na sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w roku 2012 wynosiły 362.028,12 zł.

 1. OBIEKTY ŚWIETLICOWE

 Z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich znaczące pieniądze skierowano na modernizację świetlic wiejskich i ich otoczenia. Były to projekty.

 • Chojno – „Ośrodek Kultury Chazackiej”, w ramach, którego przebudowano całkowicie zaplecze kuchenne, sanitariaty, pokrycie dachowe – koszt 495.363,09 zł
 • Zaorle – „Południowa Brama Wielkopolski” – zmodernizowano pomieszczenia świetlicowe i urządzono plac zabaw dla dzieci – koszt 187.008,28 zł
 • Pomocno – „Przystanek po trasie” – przez rok czasu „walczono” z wykonawcą o wymianę reklamowanej podłogi
 • Sworowo – „Wioska budownictwa drewnianego” – wykonano elewację świetlicy, dach, modernizację zaplecza kuchennego, parking, plac zabaw dla dzieci, chodnik – koszt 383.350,23
 • Kubeczki – Dębionka – „Wioska wśród urokliwych łąk i lasów” – wymieniono pokrycie dachowe świetlicy, stolarkę okienną i drzwiowa, podłogę, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, wykonano tynki, elewację zewnętrzną oraz przebudowano place zabaw w Kubeczkach i  Dębionce – koszt 208.395,39 zł
 • Ostrobudki – „Wieś mleka, koni i miodu” – wymieniono dach, wykonano elewację świetlicy, parking przed świetlicą, chodnik pieszo – rowerowy – koszt 497.785,60 zł
 • Góreczki Wielkie – program „Pięknieje Wielkopolska wieś” – pobudowano plac zabaw dla dzieci, boisko rekreacyjno – sportowe z wiatą drewnianą – koszt 116.890,43+ 5.000 dokumentacja
 • Golejewko – mieszkańcy Golejewka i Golejewa zaakceptowali przeznaczenie wsparcia z PROW w kwocie 500.000 na nową elewację i utwardzenie otoczenia świątyni parafialnej w Golejewku. Z okazji zakończenia prac, w dniu 15 sierpnia odbyła się uroczysta Msza Św. i spotkanie podsumowujące roboty w Ośrodku Kultury Chazackiej w Chojnie, a koszt remontu dachu, elewacji zewnętrznej, witraży, odwodnienia i utwardzenia kostką granitową przekroczył 1.000.000 złotych.

            

Podkreślić należy, że wszystkie te zadania – zadania z PROW – przygotowane zostały do realizacji w poprzedniej kadencji.

Z innych wykonanych zadań to:

 • W Osieku urządzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Cztery Pory Roku w lesie”, dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu (dotacja) i wsparciu ze Starostwa Rawickiego
 • W Sworowie zakończenie prac przy budowie boiska trawiastego, po ukorzenieniu się  trawy do ustawienia pozostaną tylko bramki piłkarskie
 • W Góreczkach Wielkich urządzone zostało składowisko kamieni gruzu budowlanego.

           

Coraz trudniej w kryzysie gospodarczym pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, a już szczególnie pomoc bezzwrotną. Dla gminy Pakosław mijający rok, podobnie jak ubiegły był szczodry. Pozyskane fundusze to:

 • Pomoc unijna z PROW i marszałkowska z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś – łączna w kwocie 1.018.633,00 złotych.
 • Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu w kwocie 100.000 zł na budowę drogi asfaltowej w Góreczkach Wielkich (Baranowo).
 • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 11.191,00 na urządzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Osieku.
 • Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu –  zarybienie kwota 10 000 zł., ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Osieku, kwota 25.000 zł.
 • Dotacja z programu Leader w kwocie 100.000 zł do wykorzystania do września 2012r.

 

 1. ŚMIECIOWA REWOLUCJA

Przed nami śmieciowa rewolucja. Od połowy przyszłego oku wejdą w zycie nowe przepisy o gospodarce odpadami. Gminy staną się właścicielami wytwarzanych przez mieszkańców śmieci. Umowy z firmą odbierającą śmieci nie będzie podpisywał właściciel nieruchomości (użytkownik, dzierżawca, najemca), zamiast tego będzie płacił gminie swego rodzaju „podatek śmieciowy”, a umowę z firmą podpisze Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Każdy właściciel (użytkownik) nieruchomości (mieszkania) będzie zobowiązany złożyć deklarację o ilości wytwarzanych śmieci. Co miesiąc wpłacać będzie na konto Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ustaloną opłatę za odbiór powstałych na jego nieruchomości odpadów.

Urzędnicy gminni będą musieli kontrolować, czy złożona deklaracja jest zgodna z rzeczywistością – będzie to najbardziej niewdzięczna praca, podobnie jak przy sprawdzaniu zeznań podatkowych.

Związek Komunalny i Urząd Skarbowy prowadzić będą egzekucję niezapłaconego podatku śmieciowego.

Nowy system uwzględni tez segregację odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwie domowym, z obniżoną opłatą śmieciową.

 

MOŻEMY BYĆ ZADOWOLENI!

Obchody 30 – Lecia Gminy, przegląd dorobku minionych 30 – lat, porównanie statystyk z innymi gminami oraz perspektywy nakreślone w „Strategii Rozwoju Gminy Pakosław do 2025 roku” pokazują, że możemy być zadowoleni.

Dogłębna 3 - miesięczna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania potwierdziła prawidłową gospodarkę finansami naszej gminy, nie ujawniła zastrzeżeń i istotnych uchybień.

Mamy program działania na najbliższe lata – przyjęty niedawno przez Radę Gminy plan budowy ścieżek rowerowych w latach 2013 – 2016, opracowaną dokumentację na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, pracujemy nad utworzeniem strefy aktywności gospodarczej w Chojnie.

Nie możemy i nie zamierzamy się zadłużać. Do sprzedaży kierujemy z majątku gminy – pałac w Pakosławiu, budynek ośrodka zdrowia, działki mieszkalno – rekreacyjne nad „zalewem”, być może grunty rolne w Góreczkach Wielkich.

Decydować będą wpływy podatkowe i pozostałe dochody budżetu gminy w kontynuowaniu innowacyjnego rozwoju gminy.

Dziękuję mieszkańcom i wszystkim pracującym za znaczący wkład w rozwój gminy Pakosław w 2012 roku.

 

Wójt Gminy – Kazimierz Chudy

Grudzień 2012